Ruimtelijk advies voor Yacht Center Stevensweert

Yacht Center Stevensweert wil het bedrijf, gelegen aan de Oude Maas op de locatie Bilt 8A te Stevensweert upgraden en professionaliseren, zodat het bedrijf meer uitstraling krijgt binnen het duurdere segment pleziervaartuigen. Daarvoor wordt de bestaande bedrijfsloods (botenstalling) uitgebreid.

Aelmans heeft daarvoor het benodigde bestemmingsplan opgesteld, waardoor er een uitbreiding van de loods gerealiseerd kan worden van een oppervlakte van circa 1.425 m² naar een totale oppervlakte van circa 2.750 m² met daarin onder andere ook een professionele kantoorruimte met kantine en bijbehorende voorzieningen.

Voor deze locatie is door Pouderoyen Tonnaer een landschappelijk inpassingplan opgesteld zodat de gehele locatie ook landschappelijk wordt opgewaardeerd.

Omdat de werkzaamheden plaatsvinden in het waterbergend rivierbed van de Maas, is door Aelmans ook de bijbehorende watervergunning geregeld.

Deze referentie heeft betrekking op de volgende werkvelden: