Uitbreiding kinderdagverblijf te Roermond

Initiatiefneemster exploiteert momenteel in het buitengebied van Roermond een kinderdagverblijf binnen de setting van een agrarisch bedrijf.

Naast de exploitatie van een kinderdagverblijf is, vanwege de vraag uit de markt, de wens aanwezig om ook buitenschoolse opvang aan te bieden. Initiatiefneemster heeft voor dit doel een tegenover gelegen locatie aangekocht. Dit betreft een voormalige intensieve veehouderij.

De agrarische bedrijfsvoering wordt gewijzigd van een varkenshouderij naar een rundveehouderij. Daarnaast wordt een bestaand vervallen bedrijfsgebouw binnen de bouwkavel verbouwd tot een buitenschoolse opvang (BSO) en wordt een bestaande aanbouw aan de woning (schuur) verbouwd tot kinderdagverblijf (KDV). Voor de bedrijfsfilosofie van initiatiefneemster is het belangrijk dat het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang plaatsvinden binnen de setting van een agrarisch bedrijf waar ook dieren worden gehouden.

Wij hebben de volgende werkzaamheden verricht:

  • aankoopbegeleiding inclusief taxatie
  • begeleiding financiering
  • bodemonderzoek
  • asbestinventarisatie en sloopmelding
  • ruimtelijke onderbouwing
  • omgevingsvergunning
  • melding Activiteitenbesluit

 

Deze referentie heeft betrekking op de volgende werkvelden: