Van agrarische bedrijfslocatie naar woonappartementen

Onze opdrachtgevers hebben de visie om een agrarische bedrijfslocatie te transformeren en te herbestemmen ten behoeve van regulier wonen.  De transformatie wordt in twee fases beoogd.

In de eerste fase wordt een deel van de agrarische bedrijfsgebouwen aan de achterzijde van de locatie gesloopt, in ruil waarvoor een levensloopbestendige nieuwe woning wordt gerealiseerd. De buitenruimte wordt daarbij opgewaardeerd van boerenerf naar tuin met bijgebouw ten behoeve van de nieuwe woning. In deze eerste fase blijft de huidige bedrijfswoning als reguliere woning in gebruik.

Op termijn is een tweede fase voorzien, waarbij beoogd wordt om de huidige bedrijfswoning met daarachter gelegen schuur inpandig te verbouwen tot een drietal woonappartementen. Op dit moment wordt de eerste fase gerealiseerd. De opdrachtgevers kijken met een tevreden gevoel terug op het project: “Vanaf het beginstadium van de bouw is Sjoerd van de Venne van Aelmans nauw betrokken geweest bij de vergunningsaanvraag van ons nieuw te bouwen huis. Hoe realiseren we een tweede huis binnen een agrarische bestemming, wat zijn hier de mogelijkheden in, welke vergunningen zijn nodig, ect. Stap voor stap heeft hij ons hierin fijn begeleid en van goed advies voorzien. Naast de deskundige begeleiding richting ons was de driehoek samenwerking met Aelmans en architect ook zeer waardevol.”