Verbouw van woonboerderij tot huisvesting locatie te Asten

Aelmans heeft geholpen bij het ontwerp en de aanvraag van omgevingsvergunningen voor de verbouwing van een woonboerderij tot huisvestingslocatie voor internationale medewerkers.

Het gebouw, gelegen in het buitengebied van Heusden (gemeente Asten) heeft een grondige verduurzaming ondergaan en is heringericht om meerdere huurders te kunnen huisvesten. Bovendien is de uitstraling van het gebouw verbeterd door gevelreiniging, nieuwe kozijnen, een nieuw dak en de aanleg van een tuin met parkeervoorzieningen. De huisvestingslocatie is in het bezit van het SFN-keurmerk.

Het initiatief achter dit project heeft als doel een praktische oplossing te bieden voor het aanhoudende huisvestingsprobleem, met name voor internationale werknemers. Door de herbestemming van de woonboerderij in Heusden wordt er een comfortabele en handige leefomgeving geboden voor mensen die in de omgeving werken.

Deze referentie heeft betrekking op de volgende werkvelden: