Vergroting ontvangstgebouw natuurbegraafplaats Sint Odiliënberg

Op een terrein van circa 7 hectare aan de Roskam 7 te Sint Odiliënberg ligt natuurbegraafplaats Bergerbos. Op deze begraafplaats is een ontvangstgebouw/ontmoetingsruimte aanwezig. Hier worden groepen ontvangen. Daarnaast zijn er facilitaire voorzieningen voor zowel bezoekers als voor de exploitant. Het gebouw bestaat uit 2 verdiepingen (begane grond en kelderruimte).

Vanwege een tekort aan facilitaire ruimtes is het noodzakelijk om het aanwezige gebouw te vergroten. 

Aangezien de vergroting van het gebouw ca. 73 m2 buiten het vigerende bouwvlak is gelegen, is een ruimtelijke onderbouwing nodig om hier gemotiveerd van af te wijken.

De volgende werkzaamheden zijn door ons verricht:

  • Begeleiding en advisering ruimtelijke procedure
  • Overleg Limburgs Kwaliteitsmenu (afstemming tegenprestatie)
  • Opstellen ruimtelijke onderbouwing
  • Advisering aanvraag omgevingsvergunning
  • Begeleiding technische onderzoeken
  • Uitwerken inpassingsplan
  • Uitvoeren verkennend bodem- en asbestonderzoek

Deze referentie heeft betrekking op de volgende werkvelden: