Verkoop voormalig ziekenhuis Brunssum

Aelmans Rentmeesters & Makelaarskantoor BV heeft namens stichting Zuyderland Medisch Centrum een koopovereenkomst gesloten met een beleggingsmaatschappij. Deze koopovereenkomst heeft betrekking op de vervreemding van de onroerende zaak staande en gelegen aan de Kochstraat 2 te Brunssum.

Deze locatie is beter bekend als zijnde het voormalige ziekenhuis van Brunssum. De totale onroerende zaak beschikt over een verhuurbare vloeroppervlakte van ca. 22.400 m². Het totale perceel is 54.840 m² groot. Op het perceel zijn in totaal 11 gebouwen gesitueerd. Het object is leeg, onder gestanddoening van geen enkele huurovereenkomst, verkocht. 


We kijken terug op een goed gecoördineerde, prettige samenwerking tussen verkoper, College Sanering en Aelmans. We zijn dan ook erg content met het eindresultaat, bewerkstelligd binnen een relatief korte periode van ca. 150 dagen. Door de inzet van meerdere disciplines vanuit de Aelmans Adviesgroep, zowel op verkoop technisch- alsmede planologisch vlak is deze transactie binnen korte termijn tot een goed einde gebracht. Aelmans is dan ook specialist op het gebied van grootschalige bedrijfsmatige verkoop- en verhuurbemiddeling.

Deze referentie heeft betrekking op de volgende werkvelden: