Waterspanningssonderingen ten behoeve van herstel dam te Sambeek

Aelmans voerde waterspanningssonderingen uit op het water in de rivier de Maas ter hoogte van de sluis te Sambeek.

Rijkswaterstaat is van plan om de dam, die op de foto’s te zien is, te herstellen over een lengte van circa 600 meter. Om de bodemweerstand en bodemopbouw te meten vonden sonderingen plaats tot op maximaal circa 20 meter onder de waterspiegel.

 

Deze referentie heeft betrekking op de volgende werkvelden: