Zuivelgebouw met geïntegreerde zonnepanelen

Voor Zuivelboerderij 'Den Eelder' verzorgden wij een aantal zaken rond de uitbreiding van het zuivelgebouw.

Vanuit diverse disciplines verzorgden onze adviseurs:

  • indienen van de vergunningaanvraag
  • maken van het ontwerp
  • project- en bouw begeleiding

Met tevredenheid kijkt de opdrachtgever naar het resultaat, wat hij als geslaagd en representatief beoordeelt. Dit is mede ingegeven door:

  • de integratie van de zonnepanelen in de dakbedekking en de dakafwerking,
  • integratie van de parkeerplaatsen en
  • sterke landschappelijke inpassing

Deze referentie heeft betrekking op de volgende werkvelden: