Terug naar overzicht

Uw makelaar: Dhr. S.E.E. (Stef) Limpens BSc Adviseur Agrarisch Vastgoed

slimpens@aelmans.com
Locatie(s): Ubachsberg

Kun je niet vinden wat je zoekt?

Schrijf je in als zoeker. Wij zoeken met je mee.

Inschrijven als zoeker

Waar bent u naar op zoek?


We houden u graag op de hoogte van nieuw aanbod! Na het invullen van het formulier wordt u toegevoegd aan ons zoekersbestand en houden we u per e-mail op de hoogte van nieuw aanbod dat past binnen uw zoekerscriteria. Uiteraard geheel vrijblijvend en op vertrouwelijke basis.

Woning
Bedrijfsobject
Agrarisch object

Het zoekersformulier wordt verstuurd Het zoekersformulier wordt verstuurd…

Persoonlijke gegevens

Naam

Adres

Contactgegevens

Het zoekersformulier wordt verstuurd Het zoekersformulier wordt verstuurd…

Foutje

Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.

Bedankt!

Je inschrijving is verwerkt en we gaan op zoek naar passend aanbod.

Waar zoekt u naar?

Locatie

Prijs

Kenmerken

 

JABEEK - Susterselerweg, Etzenraderweg, Streekweg ong

Losse Grond
Prijs op aanvraag

Heb je interesse in dit object of een vraag?

Vul dit formulier in of neem contact op met kantoor Voerendaal via 045 - 575 32 55. Wij staan je graag en vrijblijvend te woord.

Het zoekersformulier wordt verstuurd Het formulier wordt verstuurd…

Foutje

Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.

Bedankt!

Wij zullen indien nodig z.s.m. reageren.

JABEEK - Susterselerweg, Etzenraderweg, Streekweg ong JABEEK - Susterselerweg, Etzenraderweg, Streekweg ong JABEEK - Susterselerweg, Etzenraderweg, Streekweg ong JABEEK - Susterselerweg, Etzenraderweg, Streekweg ong JABEEK - Susterselerweg, Etzenraderweg, Streekweg ong JABEEK - Susterselerweg, Etzenraderweg, Streekweg ong JABEEK - Susterselerweg, Etzenraderweg, Streekweg ong JABEEK - Susterselerweg, Etzenraderweg, Streekweg ong JABEEK - Susterselerweg, Etzenraderweg, Streekweg ong JABEEK - Susterselerweg, Etzenraderweg, Streekweg ong JABEEK - Susterselerweg, Etzenraderweg, Streekweg ong JABEEK - Susterselerweg, Etzenraderweg, Streekweg ong JABEEK - Susterselerweg, Etzenraderweg, Streekweg ong JABEEK - Susterselerweg, Etzenraderweg, Streekweg ong JABEEK - Susterselerweg, Etzenraderweg, Streekweg ong JABEEK - Susterselerweg, Etzenraderweg, Streekweg ong
pager image pager image pager image pager image pager image pager image pager image pager image pager image pager image pager image pager image pager image pager image pager image pager image

Beschrijving

In het buitengebied van de gemeente Beekdaelen, nabij Jabeek bieden wij u op verzoek van onze opdrachtgevers, te koop aan, via openbare inschrijving:
een nieuwbouwlocatie voor de realisatie van een grond gebonden agrarisch bedrijf (inclusief agrarische bouwkavel) in combinatie met ruim 29 hectare landbouwgrond.

INSCHRIJVEN IS MOGELIJK TOT EN MET 31 JULI 2023.

Het totale object is onder te verdelen in 3 kavels. Thans zijn deze kavels opgedeeld in meerdere gebruikskavels doch deze zijn eenvoudig samen te voegen.

De verkoop vindt plaats in twee delen:

Koop I
Agrarische bouwkavel ter grootte van ca. 0.41.20 ha. en ca. 18.63.14 ha. landbouwgrond gelegen aan de Susterselerweg/Jabekerweg en Etzenraderweg kadastraal bekend als gemeente Jabeek, sectie C 63 (0.83.70 ha.), 102 (0.96.50 ha.), 465 (9.96.70 ha.) en in Duitsland gelegen grond (7.27.44 ha.) totaal ter grootte van: 19.04.34 ha.

Koop II
Een perceel landbouwgrond gelegen aan de Streekweg ong. te Jabeek. Kadastraal bekend als gemeente Jabeek, sectie C, nummer 211 (4.61.60 ha.), 212 (2.50.30 ha.) en 213 (3.26.30 ha.) totaal ter grootte van 10.38.20 ha.


Kavel 1: Susterselerweg te Jabeek: 18.07.84 ha.
Het perceel is gelegen en ontsloten aan de geasfalteerde weg Susterselerweg/Jabeekerweg. Dit is de doorgaande weg van Jabeek naar Susterseel (Duitsland). Aan de noordwestzijde is de kavel eveneens ontsloten via een veldweg op duits grondgebied.
In de feitelijke situatie bestaat het perceel uit twee bewerkingseenheden doch zijn deze eenvoudig samen te voegen tot een bewerkingsperceel met een oppervlakte van ruim 18 ha. waarvan 7.27.44 ha. in Duitsland is gelegen.

Het geheel perceel is nagenoeg vlak gelegen en de bouwvoor bestaat uit goede kwaliteit lössgrond met een goede waterhuishouding.

Bestemming
Het perceel is gelegen binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied' van de gemeente Beekdaelen. Binnen dit bestemmingsplan heeft het perceel de enkelbestemmingen ‘Agrarisch bouwblok’ en 'Agrarisch gebied' toegekend gekregen. Verder rust op het perceel de dubbelbestemming ‘Archeologische waarden’ en de dubbelbestemming ‘Erosie’.

Op het perceel is een bouwvlak aanwezig met de lettertekenaanduiding nieuw bouwblok. Dit bouwblok is bedoelt voor de nieuwvestiging van een grondgebonden agrarisch bedrijf. Verder is het toegestaan om ter plaatse 1 bedrijfswoning te bouwen.

De bijbehorende voorschriften kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl

De agrarische bouwkavel gelegen op het perceel heeft een oppervlakte van ca. 4.120 m² en is bedoelt voor de nieuwvestiging van een grond gebonden agrarisch bedrijf.

Ter plaatse van het op de plankaart aangeduide “nieuw bouwblok” mag uitsluitend worden gebouwd, als verzekerd is dat de bebouwing gelegen aan Dorpstraat 38 in de kern Jabeek, alsmede de daarbij behorende bebouwing aan de overzijde van de Etzenraderstraat, niet langer voor agrarische bedrijfsdoeleinden kan worden gebruikt.

De bedrijfswoning met boerderijwinkel mag hier pas worden gebouwd als ter plaatse sprake is van een volwaardige agrarische bedrijfsvoering en is aangetoond dat de bestaande bedrijfswoning met boerderijwinkel aan Dorpstraat 38 niet langer als zodanig kan functioneren. Dit zal in overleg met de verkoper op goede wijze worden gewaarborgd in de op te maken koopovereenkomst.

Ten behoeve van het toestaan van niet-agrarische activiteiten naast agrarische bedrijfsdoeleinden op de bouwkavel zijn vrijstellingen mogelijk. Deze vrijstellingen kunnen zijn: bewerking en/of verkoop aan de boerderij van agrarische producten, het bieden van werk en verzorging aan hulpbehoevende mensen, verblijfsrecreatie in de vorm van kamperen en appartementen op de boerderij, dagrecreatie in de vorm van het bieden van dagarrangementen en excursie alsmede (sier)tuinen, kleinschalige horeca, zoals theeschenkerijen, en culturele activiteiten zoals natuurcursussen en exposities.


Kavel 2: Etzenraderweg te Jabeek: 0.96.50 ha.
Het perceel gelegen aan de Etzenraderweg heeft een oppervlakte van 0.96.50 ha. Het perceel is nagenoeg vlak gelegen. De bouwvoor bestaat uit kwalitatief goede lössgrond geschikt voor alle gangbare akkerbouwmatige teelten. De ontsluiting is te omschrijven als goed. De kavelvorm is te omschrijven als goed.

Bestemming
Het perceel is gelegen binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied' van de gemeente Beekdaelen. Binnen dit bestemmingsplan heeft het perceel de enkelbestemming 'Agrarisch gebied met landschappelijke en/of natuurlijke waarden' en deels de dubbelbestemming ‘Archeologische waarden’ en de dubbelbestemming ‘Erosie’ toegekend gekregen.

De bijbehorende voorschriften kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl

Kavel 3: Streekweg te Jabeek: 10.38.20 ha.
Het perceel is gelegen en ontsloten aan Streekweg te Jabeek. In de feitelijke situatie bestaat het perceel uit twee bewerkingseenheden. Deze zijn eenvoudig samen te voegen tot een bewerkingsperceel met een oppervlakte van ruim
10 ha.
Het gehele perceel is vlak gelegen en de bouwvoor bestaat uit goede kwaliteit lössgrond met een goede waterhuishouding. Het perceel is geschikt voor alle gangbare akkerbouwmatige percelen waaronder wortel- en knolgewassen.

Bestemming
Het perceel is gelegen binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied' van de gemeente Beekdaelen. Binnen dit bestemmingsplan heeft het perceel de enkelbestemming 'Agrarisch gebied' toegekend gekregen. Op het perceel rusten verder de dubbelbestemmingen ‘Archeologische waarden’ en ‘Erosie’ toegekend gekregen. De bijbehorende voorschriften kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl

Procedure
Omschrijving van de koop
Op het hierna genoemde objecten kan tot en met uiterlijk 31 juli 2023 om 12.00 uur een schriftelijk bod op de aangegeven wijze worden uitgebracht. Voor verdere informatie over de inschrijfprocedure wordt verwezen naar de brochure.

Bezichtiging / inlichtingen
U kunt de percelen op eigen gelegenheid bezichtigingen. Indien u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de heer S.E.E. (Stef) Limpens te bereiken via het telefoonnummer 06-45123177 en 045-5753255. Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en als uw overige vragen ook e-mailen naar slimpens@aelmans.com.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.

Lees meer

Specificaties

HoofdfunctieLosse Grond
Oppervlakte 29.42.54 hectare

Losse grond

Type land Bouwland
Lees meer