Terug naar overzicht
Kun je niet vinden wat je zoekt?

Schrijf je in als zoeker. Wij zoeken met je mee.

Inschrijven als zoeker

Waar bent u naar op zoek?


We houden u graag op de hoogte van nieuw aanbod! Na het invullen van het formulier wordt u toegevoegd aan ons zoekersbestand en houden we u per e-mail op de hoogte van nieuw aanbod dat past binnen uw zoekerscriteria. Uiteraard geheel vrijblijvend en op vertrouwelijke basis.

Woning
Bedrijfsobject
Agrarisch object

Het zoekersformulier wordt verstuurd Het zoekersformulier wordt verstuurd…

Persoonlijke gegevens

Naam

Adres

Contactgegevens

Het zoekersformulier wordt verstuurd Het zoekersformulier wordt verstuurd…

Foutje

Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.

Bedankt!

Je inschrijving is verwerkt en we gaan op zoek naar passend aanbod.

Waar zoekt u naar?

Locatie

Prijs

Kenmerken

 

BUDEL - Berg 14

Overig Agrarisch
Prijs op aanvraag

Heb je interesse in dit object of een vraag?

Het zoekersformulier wordt verstuurd Het formulier wordt verstuurd…

Foutje

Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.

Bedankt!

Wij zullen indien nodig z.s.m. reageren.

BUDEL - Berg 14 BUDEL - Berg 14 BUDEL - Berg 14 BUDEL - Berg 14 BUDEL - Berg 14
pager image pager image pager image pager image pager image

Beschrijving

HERONTWIKKELINGSLOCATIE

ALGEMEEN
Ten westen van de kern Budel ligt aan de Berg een kleine bebouwingsconcentratie. Hierbinnen is op de planlocatie Berg 14 een voormalige pluimveehouderij gelegen waar de mogelijkheid ontstaat om tot ontwikkeling te komen van een viertal vrijstaande (ruimte voor ruimte) woningen.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck heeft een beginselbesluit genomen waarin is aangegeven onder voorwaarden medewerking te kunnen verlenen aan deze ontwikkeling.

De ontwikkeling bestaat uit het herbestemmen van de bestaande bedrijfswoning naar burgerwoning en de toevoeging van 4 ruime kavels voor vrijstaande woningen. De bestaande pluimveestallen dienen daartoe geamoveerd te worden.

De eigenaar van het perceel komt graag in gesprek met partijen die serieus en concreet geïnteresseerd zijn om de ontwikkeling van deze locatie op korte termijn ter hand te nemen.

KADASTRALE GEGEVENS
De locatie is kadastraal bekend als gemeente Budel, sectie H, nummer 129 en heeft een totale oppervlakte van 1.24.50 ha. Hiervan kan ca. 5.000 tot 5.500 m² worden ontwikkeld t.b.v. de vier woningen.

BESTEMMINGSPLAN
Het object is gelegen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied gemeente Cranendonck’. Binnen dit bestemmingsplan heeft het object momenteel nog de bestemming ‘Agrarisch’ met bouwblok. Relevant daarbij is dat de locatie Berg is aangewezen als bebouwingsconcentratie.

ONTWIKKELMOGELIJKHEDEN
Het college van B&W van de gemeente Cranendonck heeft op 6 februari 2018 besloten onder voorwaarden bereid te zijn medewerking te verlenen aan de realisatie van 4 Ruimte voor Ruimte woningen op de onderhavige locatie. Aan dit besluit ligt een (ruimtelijke) onderbouwing en schetsontwerp ten grondslag.
Betreffende onderbouwing, het bijbehorende principeverzoek en het principebesluit zijn bij interesse uiteraard bij ons kantoor te verkrijgen.

Aankoop titels, sloopverplichting, bijdrage kwaliteitsfonds buitengebied:
Ten behoeve van de ontwikkeling dienen 4 zogenaamde ruimte voor ruimte titels te worden aangeschaft en zal de bestaande voormalige bedrijfsbebouwing moeten worden gesloopt.
Een deel van de sloop (ter waarde van € 25.000,00) kan worden bekostigd door een bijdrage uit het kwaliteitsfonds Buitengebied.

ASBESTINVENTARISATIE / BODEMONDERZOEK
In het kader van de beoogde ontwikkeling zijn inmiddels een asbestinventarisatie en een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Deze gegevens zijn op verzoek verkrijgbaar.
Alle asbesthoudende materialen zijn inmiddels gesaneerd.

VERVOLGTRAJECT/ VERKOOP
Eigenaren zijn voornemens de verdere ontwikkeling uit handen te geven en maken graag passende afspraken met een ter zake kundige partij die deze ontwikkelingslocatie van hen wil kopen. Let op: deze koop betreft alleen de nieuw te ontwikkelingen woningen, de bestaande bedrijfswoning zal in eigendom worden behouden.
Opbrengstmaximalisatie en het voorkomen ongewenste fiscale consequenties zijn uitgangspunten voor eigenaar.

INLICHTINGEN
Indien u meer wilt weten over de locatie, kunt u contact opnemen met Marco Roosen van ons kantoor te Vught, bereikbaar op telefoonnummer:
073-3032700 en per mail via mroosen@aelmans.com

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld.
Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.
Alle maten zijn bij benadering weergegeven. Deze aanbieding mag slechts worden gezien als een uitnodiging tot bezichtiging. Een afspraak hiertoe kunt u maken bij ons kantoor.

Lees meer

Specificaties

HoofdfunctieOverig Agrarisch
Oppervlakte 01.24.50 hectare
Lees meer

Downloads

Brochure Berg 14 te BUDEL (pdf)