Terug naar overzicht
Linkedin icoon

Uw makelaar: Dhr. RMT E.P.J.M. (Gied) Cuijpers Bedrijfsmakelaar / -taxateur

gcuijpers@aelmans.com
Locatie(s): Baexem, Ubachsberg

Kun je niet vinden wat je zoekt?

Schrijf je in als zoeker. Wij zoeken met je mee.

Inschrijven als zoeker

Waar bent u naar op zoek?


We houden u graag op de hoogte van nieuw aanbod! Na het invullen van het formulier wordt u toegevoegd aan ons zoekersbestand en houden we u per e-mail op de hoogte van nieuw aanbod dat past binnen uw zoekerscriteria. Uiteraard geheel vrijblijvend en op vertrouwelijke basis.

Woning
Bedrijfsobject
Agrarisch object

Het zoekersformulier wordt verstuurd Het zoekersformulier wordt verstuurd…

Persoonlijke gegevens

Naam

Adres

Contactgegevens

Het zoekersformulier wordt verstuurd Het zoekersformulier wordt verstuurd…

Foutje

Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.

Bedankt!

Je inschrijving is verwerkt en we gaan op zoek naar passend aanbod.

Waar zoekt u naar?

Locatie

Prijs

Kenmerken

 

Stramproy - Savelveld ong

Bedrijfsruimte
€65.000,- v.o.n.
Bedrijfshal: 2.380 m2

Heb je interesse in dit object of een vraag?

Vul dit formulier in of neem contact op met kantoor Baexem via 0475 - 459 260. Wij staan je graag en vrijblijvend te woord.

Het zoekersformulier wordt verstuurd Het formulier wordt verstuurd…

Foutje

Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.

Bedankt!

Wij zullen indien nodig z.s.m. reageren.

Stramproy - Savelveld ong Stramproy - Savelveld ong Stramproy - Savelveld ong Stramproy - Savelveld ong Stramproy - Savelveld ong Stramproy - Savelveld ong Stramproy - Savelveld ong Stramproy - Savelveld ong
pager image pager image pager image pager image pager image pager image pager image pager image

Beschrijving

LuxmiBV realiseert het bedrijfsverzamelgebouw ‘Savelveld’,
34 bedrijfsunits in oppervlakte variërend van circa 50 m² tot circa 150 m², maar groter is ook mogelijk in overleg.
Variatie in unit oppervlak is mogelijk.

Op het Bedrijventerrein ‘
Savelveld ’ worden de bedrijfsverzamelgebouwen Savelveld I’ en ‘ Savelveld II’
gerealiseerd. In totaal 26 bedrijfsruimten in oppervlakte variërend van circa 50 m² tot circa 195 m².
Deze units worden te koop en te huur aangeboden. De omgevingsvergunning wordt aangevraagd op
basis van een industriegebouw met de volgende kenmerken: Lichte industrie (hier vinden activiteiten
plaats, waarbij het verblijven van mensen een ondergeschikte rol speelt).

De voor bedrijven, opgenomen in milieucategorie 2 ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf van categorie 2' zijn bestemd voor:
- het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten die zijn genoemd in de Lijst van bedrijfsactiviteiten onder de categorie 2.

De volgende posten zijn in de verkoopprijs opgenomen:
• grondkosten;
• notariskosten overdracht;
• kadastrale inschrijvings- en inmeetkosten;
• honorarium architect;
• honorarium constructeur;
• sonderingskosten;
• bouwkosten unit;
• CAR verzekering tot de oplevering.

De volgende kosten zijn niet meegenomen in de koopsom:
• aansluitkosten elektra en water;
• kosten hypotheekakte, taxatiekosten en hypotheekrente tijdens de bouw van het object;
• binnenschilderwerk;
• BTW;
• eventueel meer- en minderwerk;


Kopersinformatie
Het tekenen van de koop-en aannemingsovereenkomst
Met het ondertekenen van de koop-en aannemingsovereenkomst verplicht u zich tot het betalen van de koopprijs, terwijl de verkoper door medeondertekening zich verplicht tot de bouw van de unit en de levering van de daarbij behorende grond.
Nadat de overeenkomst in 2-voud door koper én verkoper is ondertekend, ontvangt u hiervan een origineel. Het andere originele exemplaar wordt naar de notaris gezonden, die zal zorg dragen voor het opmaken van de notariële leveringsakte voor overdracht en zo nodig tevens de hypotheekakte.

Wanneer u moet gaan betalen
Na ondertekening van de koop-en aannemingsovereenkomst wacht u gewoon af tot u een uitnodiging ontvangt van de notaris.
De notaris geeft aan wanneer de eigendomsoverdracht zal plaatsvinden en indien dit het geval is welke vervallen bouwtermijnen bij u in rekening worden gebracht. Telkens wanneer de bouw weer zover is gevorderd dat een van de termijnen is vervallen, ontvangt u een verzoek tot betaling.

Eigendomsoverdracht
Deze geschiedt door middel van een zogenaamde "akte van levering" bij de notaris. In de koop-en aannemingsovereenkomst wordt de uiterste datum van transport vermeld. Vóór de datum van notarieel transport zendt de notaris u een afrekening waarop het totale, op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven, eventueel inclusief de bijkomende kosten. Op de afrekening wordt tevens vermeld welk bedrag u tijdig aan de notaris moet overmaken.

Schoonmaken en oplevering
Minimaal twee weken voor de oplevering wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en tijdstip van oplevering om samen met de aannemer uw unit te inspecteren. De hele unit wordt “bezemschoon” opgeleverd. Tijdens de inspectie worden eventueel nog geconstateerde onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd en indien de aard van de werkzaamheden dit toelaat, zo mogelijk direct door de verkoper verholpen.

Sleuteloverdracht
Indien u aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan ontvangt u direct na de oplevering de sleutels van de unit. Het in ontvangst nemen van de sleutels betekent dat de unit aan u is opgeleverd. Denk eraan dat u vanaf deze dag het pand heeft verzekerd middels een opstalverzekering naar herbouwwaarde bij een solide Nederlandse verzekeringsmaatschappij.

Wijzigingen
De verkoopstukken zijn nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen verstrekt door gemeentelijke diensten, architect, constructeur en overige adviseurs van het plan. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen voortvloeiend uit bijvoorbeeld eisen van de overheid en/of nutsbedrijven, een gewijzigde constructie, stedenbouwkundige verkaveling, etc. De op tekening ingeschreven maten zijn "circa"-maten. De weergegeven 'artist-impressions' geven slechts een impressie van de te bouwen units, waaraan dan ook geen rechten kunnen worden ontleend. Indien de unit gekocht wordt terwijl deze al gereed is en er een verschil mocht zijn tussen de technische omschrijving en de werkelijkheid, dan prevaleert de uitvoering van de unit.

Deze informatie is vrijblijvend. Er is pas sprake van een overeenkomst tussen partijen indien de koop- en aannemingsovereenkomst daadwerkelijk door beide partijen voor akkoord getekend is. Verkoper neemt zich de vrijheid om met andere tot zaken te komen.

Lees meer

Specificaties

Overdracht

Bebouwing

Soort bouw Bestaande bouw
Hoofdbestemming Bedrijfsruimte
Bouwjaar 2023

Kenmerken

Bedrijfshal 2.380 m2

Voorzieningen

Parkeerplaatsen
Lees meer