Financieel en administratief beheer

Uw vastgoedbeheer over laten aan Aelmans Adviesgroep geeft u financiële zekerheid. We adviseren over de huurprijs, zorgen ervoor dat de huur wordt betaald en doen de huuradministratie. Het financieel beheer nemen we volledig uit handen. 

Tijdige huurincasso

Huur en servicekosten innen we op tijd en bij voorkeur via automatische incasso.

Betalingsachterstanden signaleren we op tijd. Dankzij een secuur debiteurenbeheer kunnen we, na overleg met de verhuurder, snel en proactief handelen. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we in samenwerking met onze gerechtsdeurwaarders en juristen de benodigde rechtsmaatregelen nemen.

Financieel huuroverzicht

Als verhuurder heeft u altijd online inzage in de financiële overzichten. Dat gaat via een portaal dat wij voor u beheren. 

Wij zorgen voor:

  • Het voeren van een adequate beheeradministratie;
  • De huurfacturatie en incasso;
  • Het doorvoeren van contractueel bepaalde huurprijsaanpassingen en andere verplichtingen;
  • Vastlegging van financiële verplichtingen voortvloeiende uit onderhoudsopdrachten, exploitatiekosten e.d.;
  • Het verzorgen van eventuele administratie van leveringen en diensten.