Goed Rentmeesterschap

Om leegstand in het buitengebied te voorkomen, is het zaak dit tijdig en effectief aan te pakken.  Een goed en realistisch VAB-beleid en herbestemming van agrarische gebouwen is van groot belang, maar is zeker niet het volledig dekkende antwoord op de grote hoeveelheid leegkomende bebouwing. Leegstand aanpakken kan niet alleen door individuele partijen worden opgepakt. Dit moeten ondernemers en gemeenten samen met provincies en belangenorganisaties doen. Zo ontstaan kansen voor revitalisering en ruimtelijke kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied.

Goed rentmeesterschap gaat over het voeren van een goed beheer en is gericht op een duurzame continuïteit van de onroerende goederen, zowel vanuit ruimtelijke kwaliteit als vanuit de exploitatie. "Goed Rentmeesterschap" is  gebiedsgericht met aandacht voor mens, omgeving, en economie en constant zoekende naar de optimaal passende balans hiertussen. 
Tijdens de RO-middag wordt de term ‘goed rentmeesterschap’ nader toegelicht , in relatie tot bedrijfsbeëindiging en herontwikkeling/ herinrichting van een landelijk  gebied. Ook wordt een plan van aanpak gepresenteerd, waar niet alleen een proces wordt toegelicht maar met name aandacht is voor de beschikbare instrumenten.

Leegstand en dreigende verpaupering.
De komende jaren zal de leegstand van gebouwen in het buitengebied explosief toenemen. In bepaalde gebieden, o.a. rondom De Groote Peel, gaat het om ca. 40 - 60% van alleen al de melkveebedrijven die binnen 5 a 10 jaar gaan stoppen of zijn gestopt. Binnen een relatief korte periode komen dan ook veel stallen leeg te staan. Dit heeft vanzelfsprekend grote gevolgen voor de (economische) functie en de uitstraling van het gebied. De eenvoudigste oplossing is natuurlijk het vinden van een passend hergebruik van de gebouwen. Het wordt echter steeds moeilijker om goede nieuwe (economisch rendabele)  bestemmingen te vinden voor de vele boerderijen, schuren en stallen die hun agrarische functie verliezen.

Door de grote hoeveelheid bebouwing die in korte tijd vrijkomt, zal slechts voor een beperkt aantal locaties een passend hergebruik worden gevonden. Door het grote aanbod aan gebouwen en gronden zal de marktprijs sterk dalen. Geen nieuwe functie betekent veelal helemaal geen ontwikkeling en géén sloop. En dus rest slechts leegstand. En deze leegstand vormt een reële bedreiging voor de leefbaarheid, vitaliteit en kwaliteit van het buitengebied.

Voorsorteren op toekomst
Het stoppen met een (agrarisch) bedrijf heeft voor de ondernemer  grote financiële en fiscale gevolgen. De noodzaak om nu al  na te denken over wat te doen na het stoppen met het bedrijf, wordt veelal niet onderkend; keuzes worden vooruitgeschoven. De ervaring leert dat ondernemers die tijdig keuzes maken en anticiperen op het stoppen met het (agrarische) bedrijf een veel beter financieel perspectief voor zichzelf creëren, met de mogelijkheid tot een fiscaal vriendelijk overdracht van hun vermogen aan bijv. hun kinderen.

 

 

 

Gerelateerde diensten

Heb je een vraag of wil je een afspraak?

Laat hier je gegevens achter en we bellen of mailen je terug.

Uw aanvraag wordt verstuurd Versturen…

Foutje

Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.

Bedankt!

We hebben de vraag / afspraak aanvraag ontvangen. We nemen spoedig contact met je op.

Bel / mail mij terug