Herbouwwaarde taxaties

Zonder taxatierapport is het verzekerde bedrag op uw polis vaak bepaald op basis van globale schattingen. Het is mogelijk een gebouw te verzekeren op basis van een taxatie volgens Artikel 7:960 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 7:960 BW: De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.

De taxateur zal de onroerende zaak inspecteren en in kaart brengen, en vervolgens de kosten berekenen die zouden zijn gemaakt voor de herbouw of vervanging van het gebouw, rekening houdend met de huidige prijzen van materialen en arbeid.

Voordelen Herbouwwaarde taxatie:

  • geen sprake van onderverzekering, waardoor schade maar gedeeltelijk wordt vergoed;
  • geen sprake van oververzekering, waardoor u simpelweg teveel premie betaalt;
  • voorkomt discussie en creëert van bewijslast in geval van calamiteit;
  • versnelt schadeafhandeling na calamiteiten.

Aelmans Taxaties BV beschikt over gecertificeerde taxateurs die jouw onroerend goed kunnen waarderen aan de hand van de zogenaamde ‘herbouwwaarde’. Met actuele en objectieve verzekeringstaxatie kun je ervan uitgaan dat bij een calamiteit de juiste waarde wordt uitgekeerd die nodig is voor de herinrichting en/of herbouw van uw onroerende zaak.