Herontwikkeling

We krijgen regelmatig de vraag; hoe incourant vastgoed een nieuw leven te geven. Vaak is dit met enige creativiteit en kennis van wet en regelgeving goed mogelijk.

Binnen de Aelmans Adviesgroep beschikken wij over verschillende disciplines die elkaar complementeren bij brede en complexe adviesvraagstukken. Zowel op vastgoed, planologisch, stedenbouwkundig en milieukundig gebied is het mogelijk om financiële, technische en commerciële haalbaarheid en kansen in kaart te brengen en advies te geven bij de verdere ontwikkelingen.

 

 

 

 

Gerelateerde diensten