Kavelruil

Percelen van één bedrijf kunnen verspreid liggen tussen percelen van buren. Tevens kunnen percelen ver van het bedrijf af liggen terwijl het uit kosten- en milieu oogpunt beter is om kavels dichtbij huis te hebben. Door kavelruil kan de grond op een eenvoudige manier beter worden verkaveld. Er moeten minimaal drie partijen grond inbrengen. Dit zullen meestal agrarische ondernemers zijn, maar ook (natuurbeschermings)organisaties, waterschappen, gemeenten, landgoedeigenaren en andere grondeigenaren kunnen meedoen. 
Het doel van kavelruil is het verbeteren van de structuur van het landelijk gebied zodat agrarische ondernemers, maar ook andere grondeigenaren en –gebruikers, efficiënter en effectiever kunnen werken.

Er zijn verschillende kavelruilmethoden:

  • Losse kavelruil (vrijwillig): minimaal drie deelnemers ruilen onderling gronden en regelen dit zelf;
  • Planmatige kavelruil (vrijwillig): initiatief vanuit de streek;
  • Planmatige kavelruil met de optie dit om te zetten naar wettelijke herverkaveling (op verzoek van gebied);
  • Wettelijke herverkaveling op basis van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (met een verplichtend karakter).

In steeds meer gebieden vindt kavelruil georganiseerd plaats. Zo is in Overijssel het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO) opgericht door LTO Noord. Deze onafhankelijke Stichting werkt sinds 2007 in Overijssel aan het realiseren van landbouwstructuurverbetering door middel van planmatige vrijwillige kavelruilprojecten. Sinds de start zijn zestien kavelruilprojecten succesvol afgerond. Ook de komende jaren is het CKO actief in Overijssel en zijn verschillende projecten opgestart.

Voor het CKO gelden enkele voorwaarden om te starten met een vrijwillig kavelruilproject:

  • initiatief vanuit de streek;
  • deelname en draagvlak door ondernemers;
  • kleine projectgebieden (tussen 1.000 en 2.000 hectare);
  • binnen 2 jaar dient het project te zijn afgerond;
  • geen andere grondclaims.

Het CKO is werkzaam in gebieden waar geen (wettelijke) vormen van landinrichting zijn en niet teveel andere belangen dan landbouw een rol spelen.

 

 

 

 

Gerelateerde diensten

Heb je een vraag of wil je een afspraak?

Laat hier je gegevens achter en we bellen of mailen je terug.

Uw aanvraag wordt verstuurd Versturen…

Foutje

Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.

Bedankt!

We hebben de vraag / afspraak aanvraag ontvangen. We nemen spoedig contact met je op.

Bel / mail mij terug