Onteigeningsprocedure

De overheid heeft voor de realisatie van projecten in vele gevallen grond nodig. Denk aan projecten zoals de aanleg van een weg of realisatie van een bedrijventerrein. Vaak is deze grond in handen van particulieren of bedrijven. Om de grond in gebruik te nemen komen overheid en grondbezitter in de meeste gevallen onderling tot een overeenkomst. Als men echter niet tot overeenstemming kan komen kan de overheid een zogenaamde onteigeningsprocedure inzetten.

De onteigeningswet schrijft hierbij voor hoe de overheid kan onteigenen. Dit is alleen mogelijk in het algemeen belang en onder strikte wettelijke voorwaarden, omdat eigendom een fundamenteel recht is. Verder heeft men bij een onteigening recht op een volledige schadeloosstelling.

De onteigeningsprocedure verloopt in twee fasen:

  • Administratieve onteigeningsprocedure

De betreffende overheidsinstantie vraagt aan de Kroon (de Koning op voordracht van de minister van Infrastructuur en Milieu) om grond ter onteigening aan te wijzen. Deze procedure eindigt met een koninklijk besluit waarin de Kroon ofwel de grond ter onteigening aanwijst ofwel het verzoek om onteigening afwijst.

  • Gerechtelijke onteigeningsprocedure

Als de Kroon de gronden ter onteigening aanwijst, dan kan de overheid vervolgens de eigenaar dagvaarden bij de rechtbank. Als de rechtbank de onteigening toewijst, stelt hij ook de hoogte van de schadeloosstelling vast. Op het moment dat het vonnis van de rechtbank in het kadaster is ingeschreven, gaat de eigendom daadwerkelijk over.

Binnen de Aelmans Adviesgroep zijn verschillende onteigeningsdeskundigen werkzaam die de weg weten binnen deze procedure. Zo hebben wij een groot aantal grondeigenaren geadviseerd bij de aanleg van destijds de A73 en recent zijn wij als adviseur werkzaam voor grondeigenaren bij de aanleg van o.a. de Buitenring Parkstad, de ondertunneling van de A2 in Maastricht, de N280 van Roermond naar Weert en de verbreding van de A27 en in enkele PAS-gebieden die onderdeel uitmaken van het Natuur Netwerk Nederland (NNB).

 

 

 

 

Gerelateerde diensten

Heb je een vraag of wil je een afspraak?

Laat hier je gegevens achter en we bellen of mailen je terug.

Uw aanvraag wordt verstuurd Versturen…

Foutje

Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.

Bedankt!

We hebben de vraag / afspraak aanvraag ontvangen. We nemen spoedig contact met je op.

Bel / mail mij terug