Technisch beheer

In het technische beheer van een complex gaat al snel veel kostbare tijd zitten. Aelmans Vastgoedmanagement is graag het technisch aanspreekpunt voor huurders en staat klaar voor het coördineren van onderhoudszaken en het afhandelen van calamiteiten.

Het technisch onderhoud laten wij uitvoeren door gekwalificeerde leveranciers. Goede prijsafspraken, maar ook kwaliteit en servicegerichtheid zijn belangrijk bij de keuze voor een leverancier. Wij hebben afspraken met technische leveranciers. U bepaalt zelf of u hier gebruik van maakt, of liever uw eigen leveranciers aanlevert.

Wij zorgen voor:

  • Jaarlijkse visuele inspectie van complexen en advisering over wenselijk onderhoud;
  • Actualiseren van onderhoudsprognoses;
  • Uitvoering, begeleiding en controle van correctief en planmatig onderhoud;
  • Uitvoering, begeleiding en controle van werkzaamheden bij calamiteiten;
  • Behandeling onderhouds- en reparatieverzoeken van huurders;
  • Oplevering en eindinspectie bij huurdersmutaties;