Wettelijke Taxaties

Het kan noodzakelijk zijn om de waarde van het onroerend goed te bepalen door middel van een wettelijke taxatie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de overheid besluit onroerend goed te onteigenen voor openbare werken, of wanneer een gemeente gebruik wil maken van haar voorkeursrecht (WVG) om de onroerende zaak te kopen. De Wet ruimtelijke ordening (WRO) kan reden zijn voor een wettelijke taxatie, bijvoorbeeld wanneer een gemeente beslist om een stuk grond te bestemmen voor bepaald gebruik zoals woningbouw of een park. Maar ook de belastingdienst kan een wettelijke taxaties eisen. De Belastingdienst moet namelijk weten hoeveel belasting een eigenaar moet betalen over zijn onroerend goed. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ).

Bij een wettelijke taxatiedienst wijkt de Register-Taxateur af op basis van wet- en regelgeving en jurisprudentie van één of meer bepalingen uit de NRVT Reglementen of de internationale standaarden.

Onze ervaren taxateurs zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van taxaties in opdracht van een rechter of gerechtelijke instantie. Of het nu gaat om een echtscheiding, faillissement of verdeling van een nalatenschap, wij staan klaar om u te ondersteunen en bieden u de zekerheid die u nodig heeft gedurende deze belangrijke procedures.

Neem contact met ons op voor meer informatie over wettelijke taxaties.