Terug naar overzicht
Kun je niet vinden wat je zoekt?

Schrijf je in als zoeker. Wij zoeken met je mee.

Inschrijven als zoeker

Wij zoeken voor jou

Wij gaan op zoek naar je persoonlijke droomobject!

Na het invullen van het formulier word je toegevoegd aan ons zoekersbestand. Zodra passend aanbod zich voordoet nemen we contact met je op. Geheel vrijblijvend en op vertrouwelijke basis natuurlijk.

Het zoekersformulier wordt verstuurd Het zoekersformulier wordt verstuurd…

Foutje

Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.

Bedankt!

Je inschrijving is verwerkt en we gaan opzoek naar passend aanbod.

Persoonlijke gegevens
Contactgegevens
Ik ben op zoek naar

Bekijk de laatste editie van Buitenstate magazine:

Buitenstate Magazine 2020
Verkocht onder voorbehoud

EIJSDEN - Kapelkesstraat kavel 1 ong

Bouwgrond
€255.000,- v.o.n.
Perceelsoppervlakte: 904 m2

Heb je interesse in deze woning of een vraag?

Vul dit formulier in of neem contact op met kantoor Margraten via 043 - 30 30 117. Wij staan je graag en vrijblijvend te woord.

Het zoekersformulier wordt verstuurd Het formulier wordt verstuurd…

Foutje

Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.

Bedankt!

Wij zullen indien nodig z.s.m. reageren.

Logo Buitenstate Deze woning betreft een Buitenstate.
Meer informatie over Buitenstate
EIJSDEN - Kapelkesstraat kavel 1 ong EIJSDEN - Kapelkesstraat kavel 1 ong EIJSDEN - Kapelkesstraat kavel 1 ong EIJSDEN - Kapelkesstraat kavel 1 ong EIJSDEN - Kapelkesstraat kavel 1 ong EIJSDEN - Kapelkesstraat kavel 1 ong EIJSDEN - Kapelkesstraat kavel 1 ong EIJSDEN - Kapelkesstraat kavel 1 ong EIJSDEN - Kapelkesstraat kavel 1 ong EIJSDEN - Kapelkesstraat kavel 1 ong EIJSDEN - Kapelkesstraat kavel 1 ong EIJSDEN - Kapelkesstraat kavel 1 ong EIJSDEN - Kapelkesstraat kavel 1 ong
pager image pager image pager image pager image pager image pager image pager image pager image pager image pager image pager image pager image pager image

Beschrijving

Landelijk gelegen in het buitengebied van Eijsden op fietsafstand van de gezellige kern van Eijsden en op enkele auto-minuten van Maastricht bieden wij 3 vrije sector bouw kavels aan. Deze bouwkavels zijn ruim van opzet (814 m², 872 m² en 904 m²), hebben uitstekende en uitgebreide bouwmogelijkheden en genieten van fraaie vergezichten over fruitplantages en het fraaie heuvelland. Een unieke gelegenheid om uw eigen droomhuis te bouwen!

Algemeen:
Adres: Kapelkesstraat ong. (tussen huisnrs. 70 en 70A) 6245 AH EIJSDEN

Perceeloppervlakten: circa 904 m², 872 m² en 814 m²
Koopsom kavel 1 : € 255.000,- v.o.n.
Koopsom kavel 2 : € 235.000,- v.o.n.
Koopsom kavel 3 : € 225.000,- v.o.n.

Aanvaarding: Per direct

Aanvullende informatie:
- verkoper zal zorg dragen voor de juiste vastlegging van de nieuw te vormen perceelgrenzen door het
Kadaster. De kosten hiervan zijn begrepen in de koopsommen. Bij afwijking van de opgegeven perceeloppervlakte
zal er geen verrekening plaatsvinden.
- Koper dient zelf zorg te dragen voor een aansluiting van de nutsbedrijven (elektra, water en cai).
- De genoemde koopsommen zijn incl. BTW of overdrachtsbelasting en akte van levering (notariskosten).
- Als projectnotaris is TEAM-notarissen te Maastricht aangesteld.

Eijsden en haar ligging:
Eijsden is landelijk gelegen en maakt deel uit van de gemeente Eijsden – Margraten. Het bourgondische Eijsden kent een rijk verenigingsleven, bruisende horeca en ruimschoots voldoende voorzieningen zoals winkels en scholen. Tevens is Eijsden goed ontsloten door de A2 en is er zelfs nog een eigen treinstation aanwezig. Eijsden ligt tegen een Belgische grens aan en een uitstapje naar Voeren met haar charmante sfeer en zelfs naar Luik is binnen luttele auto-minuten te realiseren.

Geschiedenis (bron: wikipedia)
De naam Eijsden is vermoedelijk afgeleid van het Germaanse woord voor "espenbos". De Latijnse naam zou dan Haspere geweest kunnen zijn. Meer zekerheid bestaat ten aanzien van de stelling, dat in de middeleeuwen sprake was van een nederzetting, zodat ervan uitgegaan mag worden, dat het hier een van de oudere plaatsen in Nederland betreft. Uit die tijd stamt ook de motte van Eijsden die in 2009 bij de Martinuskerk werd opgegraven. Nog in de middeleeuwen groeide deze nederzetting uit tot een dorp. In 1213 is Eijsden als heerlijkheid, eigendom van de hertog van Limburg.
In 1288 komt het in Brabantse handen. Nadien wordt het tussen 1375 en 1626 verpacht aan verscheidene Limburgse edelen. In laatstgenoemd jaar verwerft Jan de la Margelle de heerlijke rechten. Aan de zuidgrens van de heerlijkheid bij de Maas lag het landhuis van de heren van Elven, hier werd na 1632 de Elvenschans gebouwd. In het Partagetraktaat van 1661 wordt Eijsden aan de Staten van Holland toegewezen, de Elvenschans wordt afgesplitst en wordt Spaans.
Tijdens de staatse tijd ontwikkelt Eijsden zich tot een voorname plaats. Dit met name ook, doordat het als overslagplaats gaat fungeren in de belangrijk wordende Maasscheepvaart. Gegoede Hollandse en Joodse kooplieden vestigen er zich. Met de komst van de Fransen in 1794 loopt deze bloeitijd ten einde. Tot 1814 maakt Eijsden deel uit van het departement Nedermaas, dat tot de Franse Republiek behoort. Na van 1815 tot 1830 tot het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden behoord te hebben, valt het ten gevolge van de Belgische Opstand aan België toe. Sinds 1839 behoort het echter weer tot Nederland.
Op zondag 10 november 1918 (na de Eerste Wereldoorlog) kwam (ex-)keizer Wilhelm II van Duitsland in Eijsden aan waar hij asiel aanvroeg. Na een dag wachten gaf de Nederlandse regering toestemming en kon Wilhelm per trein doorreizen naar zijn ballingsoord in de provincie Utrecht waar hij in 1941 overleed. Eijsden was een van de eerste plaatsen in Nederland die tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog bevrijd werd, door een onderdeel van de Amerikaanse Old Hickorydivisie.

De Bouwkavels

Kavel Oppervlakte Frontbreedte Diepte
1 904 m² 18,25 m 49,75 m
2 872 m² 18,5 m 47,25 m
3 814 m² 18 m 45,25 m

Oppervlakten, breedten en diepten zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden, de exacte afmetingen zullen door het kadaster worden ingemeten alvorens de akte wordt verleden bij de notaris. Ook wordt in dit kader verwezen naar de kavelpaspoorten opgenomen in deze brochure.

Kavel Koopsom
1 € 255.000 v.o.n.
2 € 235.000 v.o.n.
3 € 225.000 v.o.n.

Genoemde VON- prijzen zijn inclusief 6 % overdrachtsbelasting of BTW (21%), akte van levering (te naam stelling), kadasterkosten inmeting en een bodemonderzoek. Aansluitingen t.b.v. nutsvoorzieningen zijn in de Kapelkesstraat aanwezig en dienen door de koper verder te worden aangesloten.
Een sonderingsonderzoek kunnen wij eveneens verzorgen maar is niet in de koopsom opgenomen. Onze afdeling Aelmans Eco adviseert u graag inzake de mogelijkheden.

Als projectnotaris is notariskantoor TEAM – te Maastricht benoemd.

Bestemmingsplan en bouwregels
Bestemmingsplan ‘Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden’ (onherroepelijk)
Ter plekke van onderhavig perceel is het bestemmingsplan ‘Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden’, vastgesteld op 28 november 2018 door de gemeenteraad van Eijsden-Margraten, van kracht.

Bestemming ‘Wonen’
Ter plekke van de onderhavige locatie is in hoofdzaak de bestemming ‘Wonen’ van toepassing, met daarbij behorende bouwvlakken en bouwaanduiding ‘bijgebouwen’. Per bouwvlak nieuwbouw mag maximaal 1 vrijstaande woning in maximaal twee bouwlagen worden gerealiseerd.

De gronden bestemd voor ‘Wonen’ zijn in z’n algemeenheid bedoeld voor wonen, met inbegrip van mantelzorg, aan-huis-gebonden-beroepen (onder specifieke voorwaarden1), en agrarische activiteiten van ondergeschikte betekenis, en de daarbij behorende voorzieningen.

Bouwregels
Gebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak en ter plekke van de bouwaanduiding ‘bijgebouwen’.
Ter plekke van het bouwvlak gelden de volgende bouwregels:
a. Er mag ten hoogste één woning worden gebouwd;
b. De voorgevel van een woning mag uitsluitend in of evenwijdig aan de naar de weg gekeerde bouwgrens worden gebouwd;
c. De voorgevelbreedte van een woning zal ten minste 5.00 m bedragen;
d. Er mag in ten hoogste 2 bouwlagen worden gebouwd;
e. De goothoogte mag ten hoogste 6.50 m bedragen;
f. Gebouwen moeten met een kap van ten hoogste 60° worden afgedekt.


Ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’ gelden de volgende (bouw)regels:
a. Ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mag het bouwperceel voor ten hoogste 50% bebouwd worden;
b. Het totaal oppervlak aan bijgebouwen mag per woning ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen', onverminderd het bepaalde onder a., niet meer mag bedragen dan het oppervlak van het bouwvlak;
c. Er mag in ten hoogste 1 bouwlaag worden gebouwd, waarvan de hoogte gelijk is aan de hoogte van de 1e bouwlaag van de bebouwing in het bouwvlak;
d. Bijgebouwen mogen uitsluitend plat of met een kap van ten hoogste 60° worden afgedekt;
e. In de perceelsgrens mag de hoogte van een gebouw niet hoger zijn dan de hoogte van de 1e bouwlaag van de bebouwing in het bouwvlak.

Regels met betrekking tot bouwwerken, geen gebouwen zijnde:
a. de bouwhoogte mag niet meer dan 3,00 meter bedragen met uitzondering van erfafscheidingen, waarvan de bouwhoogte maximaal 2,00 meter mag bedragen met dien verstande dat de maximale bouwhoogte van een erfafscheiding aan de voorzijde 1,00 meter mag bedragen;
b. ze dienen voor het overige naar aard en afmetingen bij deze bestemming te passen.

Verplichtingen
In verband met het bestemmingsplan voor de woningen geldt voor de nieuwe woningen een aantal verplichtingen.
1. Het bouwen op en het (doen/laten) gebruik(en) van de bestemming ‘Wonen’ is uitsluitend toegestaan als de landschappelijke inpassing, zoals opgenomen in de regels bij het bestemmingsplan, is uitgevoerd en kwalitatief en kwantitatief in stand wordt gehouden.
2. Wonen is uitsluitend toegestaan indien en voor zover de desbetreffende woning binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan in gerealiseerd.

Voor meer en uitgebreidere informatie omtrent het bestemmingsplan, bouwregels en bouwvlakken verwijzen wij graag naar de in de bijlage opgenomen “memo bestemmingplan” of neem contact op met onze afdeling Aelmans ROM, de heer Paul Soogelee of de heer Sjoerd van de Venne te bereiken via ons kantoor te Ubachsberg onder telefoonnummer 045-5753255.

Inlichtingen
Indien u meer wilt weten over het object of een bezichtiging wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de heer Richard Vroonen van ons kantoor te Margraten bereikbaar op telefoonnummer: 043-3030117

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.
Alle maten zijn bij benadering weergegeven. Deze aanbieding mag slechts worden gezien als een uitnodiging tot bezichtiging. Een afspraak hiertoe kunt u maken bij ons kantoor.

Lees meer

Specificaties

Bouwgrond 814 m2 perceeloppervlak
Ligging Aan rustige weg, vrij uitzicht, buiten bebouwde kom, landelijk gelegen
Perceeloppervlakte 904 m2

Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, Vrij uitzicht, Open ligging, Buiten bebouwde kom, Landelijk gelegen
Tuin Geen tuin
Garage
Lees meer