Terug naar overzicht
Linkedin icoon

Uw makelaar: Dhr. R.J.H. (Richard) Vroonen RM/RT

Beëdigd NVM-makelaar Wonen & Bedrijfsmatig Vastgoed / Register Taxateur / WOZ en NWWI-taxateur

rvroonen@aelmans.com
06 - 10 92 51 88
Locatie(s): Margraten

Kun je niet vinden wat je zoekt?

Schrijf je in als zoeker. Wij zoeken met je mee.

Inschrijven als zoeker

Wij zoeken voor jou

Wij gaan op zoek naar je persoonlijke droomobject!

Na het invullen van het formulier word je toegevoegd aan ons zoekersbestand. Zodra passend aanbod zich voordoet nemen we contact met je op. Geheel vrijblijvend en op vertrouwelijke basis natuurlijk.

Het zoekersformulier wordt verstuurd Het zoekersformulier wordt verstuurd…

Foutje

Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.

Bedankt!

Je inschrijving is verwerkt en we gaan opzoek naar passend aanbod.

Persoonlijke gegevens
Contactgegevens
Ik ben op zoek naar
 

MHEER - Op 't Hövelke (kavel 10) ong

Bouwgrond
€76.000,- v.o.n.

Heb je interesse in deze woning of een vraag?

Vul dit formulier in of neem contact op met kantoor Margraten via 043 - 30 30 117. Wij staan je graag en vrijblijvend te woord.

Het zoekersformulier wordt verstuurd Het formulier wordt verstuurd…

Foutje

Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.

Bedankt!

Wij zullen indien nodig z.s.m. reageren.

MHEER - Op 't Hövelke (kavel 10) ong MHEER - Op 't Hövelke (kavel 10) ong MHEER - Op 't Hövelke (kavel 10) ong MHEER - Op 't Hövelke (kavel 10) ong MHEER - Op 't Hövelke (kavel 10) ong MHEER - Op 't Hövelke (kavel 10) ong
pager image pager image pager image pager image pager image pager image

Beschrijving

Altijd zelf uw woning willen ontwerpen en willen bouwen? Dan is dit uw kans!
In het landelijke Mheer op luttele afstand van Maastricht gelegen bouwperceel van ca. 290 m² met de mogelijkheid om een vrijstaand of geschakeld woonhuis te bouwen met garage en andere bijgebouwen. Vanwege de omvang maar ook vanwege de ligging ook ideaal voor de realisatie van een semibungalow met een gelijkvloers karakter.

Algemeen:
Adres: Hoek Michiels van Kessenichstraat/St. Lambertusstraat, 6261 PC Mheer(Op ’t Hövelke)
Perceeloppervlakte: Ca. 290 m²
Vraagprijs: € 76.000,- v.o.n. (prijs incl. BTW en notariskosten)
Aanvaarding: in overleg

Mheer en haar ligging:
Mheer is strategisch gelegen op luttele autominuten van Maastricht doch midden in het fraaie en typische Zuid-Limburgse heuvelland. Mede door haar ligging en fraaie vergezichten is Mheer erg geliefd onder forensen. Maastricht en met name het AZM en de UM is goed bereikbaar zowel per openbaar vervoer en zelfs per fiets.

De plaatsnaam is afgeleid van het Oudnederlandse "mere" (meer).Mheer is ontstaan op een plateau tussen twee omvangrijke droogdaluitlopers. Aan de zuidzijde gaat het plateau via een korte, relatief steile helling over in een droogdal, waarin de watergang Horstergrub met het Hoogbos is gelegen. Aan de noordzijde is de helling van het plateau langer en minder steil. Dit plateau maakt deel uit van een groter plateau: het Plateau van Margraten.

Wanneer het huidige dorp Mheer is ontstaan, is niet duidelijk. Wel zijn er resten gevonden die erop duiden dat al ruim voor onze jaartelling mensen in dit gebied woonden. Voor het eerst wordt melding gemaakt van dit kerkdorp in de 11e eeuw. Zoals gebruikelijk in de loop der eeuwen verruilde Mheer nogal eens van eigenaar. Dan was het weer een zelfstandigheid, dan weer viel het onder Spaans bezit, dan was het weer een heerlijkheid.

De parochie Mheer is ontstaan uit het moederdorp 's-Gravenvoeren. In 1658 wordt aan de Sint-Lambertuskerk van Mheer het recht van "het eerste en laatste sacrament" (doop en begrafenis) toegekend, hetgeen in de praktijk neerkomt op erkenning van Mheer als zelfstandige parochie. De parochie vierde in 2008 haar 350-jarig jubileum.

Bebouwing:
Het dorpsgebied van Mheer bestaat feitelijk uit een noordelijke en een zuidelijke kern (respectievelijk 'Boven-' en 'Onder-Mheer') met daartussen het grondgebied van het kasteel Mheer en de parochiekerk. De kasteelplaats en de kerk nemen van oudsher een dominante positie in. De oude dorpsbebouwing heeft zich mede als gevolg van het grootgrondbezit van de kasteelheren van Mheer (ten westen en oosten van het kasteel) in het noorden geconcentreerd bij de put op de kruising van de Duivenstraat met de Rondelenstraat en de Leemstraat.

Ten zuiden van het kasteel heeft zich het andere deel van Mheer ontwikkeld, in het dal waar Stallestraat, Steegstraat en Papenweg uitlopen op de Dorpsstraat. Het noordelijk deel van het dorp, rond de Bovenste Hof, is altijd extensiever bebouwd geweest dan het zuidelijk deel, waar het Schepenhuis was gelegen.

De weg van Sint Geertruid naar Noorbeek heeft oorspronkelijk tussen kerk en kasteel gelopen op de plaats van de huidige droge gracht. Dit is onder andere op te maken uit de positie van de naastgelegen hoeven in de Duivenstraat en het feit dat de voorgangster van de huidige kerk met de ingang naar het kasteel was gericht.

Voor de agrarische en burgerbouw in het noordelijk en zuidelijk deel van Mheer vormt de ontwikkeling in de 18e eeuw de aanzet. Deze ontwikkeling, in de vorm van verdichting langs de oude straatpatronen, gaat door tot in de jaren zestig van de 20e eeuw. Dan begint men met het ontwikkelen van het gebied Jonge Hagen (tegenover de kerk van de Heilige Lambertus) met voornamelijk vrijstaande woningen.

De bouwkavel:

Perceelopp. Frontbreedte Achterbreedte Diepte
Kavel 290 m² 11,75 12,25 23,25

Oppervlakten, breedten en diepten indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden, de exacte afmetingen zullen door het kadaster worden ingemeten alvorens de akte wordt verleden bij de notaris.

De bouwkavel zal worden geleverd incl. een bodemonderzoek (“schonegrond verklaring”).
Tevens kunnen wij u adviseren inzake de bodemgesteldheid cq funderingsadvies betreffende deze bouwkavel. Op verzoek verzorgen wij u graag een vrijblijvende offerte (voor een sonderingsonderzoek).

De Bouwregels:
Voor een visualisering van de bebouwingsmogelijkheden incl. het geldend hoofdbouwvlak en het bijbouwvlak wordt verwezen naar onderstaand kavelpaspoort. Tevens opgenomen in de bijlage van deze brochure.
Het bestemmingsplan vermeldt de volgende bouwregels.

Voor hoofdgebouwen gelden o.a. navolgende (bouw)regels:
a. Nieuwbouw van woningen alsmede het toevoegen van woningen in bestaande bebouwing is niet toegestaan;
b. De voorgevel moet worden gesitueerd in de voorgevelrooilijn dan wel op een afstand van niet meer dan 5,00 meter daarachter;
c. De goothoogte van hoofdgebouwen mag in casu niet meer bedragen dan 7 meter;
d. De bouwhoogte van hoofdgebouwen mag in casu niet meer bedragen dan 10 meter;
e. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
f. Gebouwen mogen met een kap of plat dak worden afgedekt. In geval van een kap bedraagt de dakhelling niet minder dan 30° en niet meer dan 60°;
g. De afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrenzen mag in casu aan beide zijden niet minder dan 2,50 meter bedragen;
h. De bouwgrens grenzend aan het openbaar gebied mag uitsluitend worden overschreden met een erker of luifel, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. De oppervlakte mag niet meer bedragen dan maximaal 4 m².
2. De diepte mag niet meer bedragen dan 1,50 meter.
3. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan eerste bouwlaag

Ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’ gelden o.a. navolgende (bouw)regels:
a. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en open overkappingen buiten het bouwvlak mag maximaal 70 m2 bedragen per aanwezig hoofdgebouw;
b. bijgebouwen worden met een kap van maximaal 45° afgedekt;
c. de goothoogte mag maximaal 3,00 meter bedragen;
d. de bouwhoogte mag maximaal 6,00 meter bedragen.

Voor het overige gelden o.a. navolgende (bouw)regels:
a. Bijbehorende bouwwerken dienen op een afstand van tenminste 3,00 meter achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd;
b. Bestaande overkappingen/carports mogen buiten de aanduiding ‘bijgebouwen’ en/of op een afstand van minder dan 3,00 meter achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw worden gehandhaafd en ter plaatse worden herbouwd;
c. Ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’ mag het bouwperceel voor niet meer dan 50% worden bebouwd, met dien verstande dat het oppervlak aan bijbehorende bouwwerken per bouwperceel niet meer mag bedragen dan het oppervlak van het bouwvlak op het betreffende bouwperceel;
d. Bijbehorende bouwwerken mogen in niet meer dan één bouwlaag worden gebouwd, waarbij de goothoogte niet meer dan 3,50 meter mag bedragen;
e. De bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer bedragen dan 7,00 meter, met dien verstande dat in de perceelsgrens de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw;
f. De afstand van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk tot andere gebouwen op het zelfde perceel mag niet minder bedragen dan 1,00 meter;
g. Bijbehorende bouwwerken dienen in de zijdelingse perceelsgrens of op een afstand van niet minder dan 1,00 meter tot de zijdelingse perceelsgrens te worden gebouwd.

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden o.a. navolgende (bouw)regels:
a. De bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer dan 2,00 meter bedragen, met uitzondering van de erfafscheidingen die zich voor de naar de weg gekeerde bouwgrens bevinden, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 1,00 meter mag bedragen;
b. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer dan 3,00 meter bedragen.

Onder specifieke voorwaarden en mét vergunning van de gemeente is het mogelijk om af te wijken van de bouwregels voor diverse zaken.

De Gebruiksregels:
Betreffende de gebruiksregels (hoofdbestemming Wonen), wordt verwezen naar de in de bijlage opgenomen Memo bestemmingsplan.

Kadastrale gegevens:
Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Eijsden-Margraten, sectie T, nummer 756 (gedeeltelijk), geschatte grootte ca. 290 m². Het bouwperceel zal nog door dienst kadaster worden ingemeten. De kosten hiervan zijn voor rekening van verkoper.

Inlichtingen:
Indien u meer wilt weten over het object of een bezichtiging wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met Richard Vroonen van het kantoor te Margraten, bereikbaar op telefoonnummer:
043-3030117.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.
Alle maten zijn bij benadering weergegeven. Deze aanbieding mag slechts worden gezien als een uitnodiging tot bezichtiging. Een afspraak hiertoe kunt u maken bij ons kantoor.

Lees meer

Specificaties

Bouwgrond 290 m2 perceeloppervlak
Ligging Aan rustige weg, in woonwijk
Lees meer
De kaart wordt geladen…